News & Events

namedescriptionfiles
KOORDINAČNí SKUPINA PROJEKTOVÝCH PARTNERŮ/ KOORDINATIONSGRUPPE DER PROJEKTPARTNER - 16. 5. 2018 KARLOVY VARY pozvánka, prezentace, zápis, foto / Einladung, Präsentation, Protokoll, Foto 6
ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE DNE 17. 9. 2020 V CHEBU /Abschlusskonferenz am 17. 9. 2020 in Eger Dne 17. 9. 2020 se v kulturním centru Svoboda v Chebu uskutečnila závěrečná konference k projektu. Realizace projektu byla ukončena k 30. 9. 2019. 0